Vi, og vores partnere, anvender cookies for at levere vores service og for at vise dig annoncer baseret på dine interesser. Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies, som beskrevet i Om cookies.

Okay

MEDLEMSVILKÅR

Nedenstående medlemsvilkår udgør den aftale, du indgår med Storytel.dk, når du begynder dit abonnement hos Storytel.dk. Tjenester nævnt i disse vilkår markedsføres som Storytel.dk og udgives af Storytel.dk A/S.

ABONNEMENTET
Som abonnent hos Storytel.dk har du adgang til at lytte til lydbøger og læse e-bøger tilgængelige hos Storytel.dk, så længe dit abonnement er aktivt. Abonnementet gælder for én person.

PRISER OG BETALING
I overensstemmelse med lov om fjernsalg har abonnenten 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra og med den dato, købet registreres hos Storytel.dk. Fortrydelsesretten fortabes, så snart abonnenten påbegynder aflytningen af en lydbog gennem Storytel.dk. Det er altid muligt at prøvelytte til en lydbog før abonnement oprettes. Hvis abonnenten fortryder sit køb, skal dette meddeles skriftligt til Storytel.dk via kontaktformularen på www.storytel.dk eller fra gyldig e-mailadresse inden 14 dage fra oprettelse.

FORTRYDELSESRET
I overensstemmelse med lov om fjernsalg har abonnenten 14 dages fortrydelsesret på køb regnet fra og med den dato, købet registreres hos Storytel.dk. Fortrydelsesretten fortabes, så snart abonnenten påbegynder aflytningen af en lydbog gennem Storytel.dk. Det er altid muligt at prøvelytte til en lydbog før abonnement oprettes. Hvis abonnenten fortryder sit køb, skal dette meddeles skriftligt til Storytel.dk via kontaktformularen på www.storytel.dk eller fra gyldig e-mailadresse inden 14 dage fra oprettelse.

MEDLEMSKAB OG ABONNEMENT
Medlemskab gives kun til personer med fast adresse i Danmark. Oprettelse af abonnement sker på Storytel.dk's hjemmeside, www.storytel.dk, eller via specifik kampagne. Abonnenten har ansvaret for, at e-mailadressen som er oplyst til Storytel.dk er korrekt og aktiv. E-post som Storytel.dk sender til e-mailadressen anses for at være kommet til abonnentens kundskab tre dage efter afsendelse. Stortel.dk skal inden for syv arbejdsdage flytte medlemskabet til anden e-mailadresse, såfremt abonnenten har anmodet om dette ved skriftlig henvendelse til Storytel.dk fra en gyldig e-mailadresse. For at opsige abonnementet, gå til www.storytel.dk og log ind. Gå til Mine sider, klik på knappen Konto og vælg Opsig. Husk: Opsigelsen skal ske senest dagen inden påbegyndelse af ny periode - ellers fornyes abonnementet automatisk.

STORYTEL.DK'S PLIGTER OG RETTIGHEDER
Personoplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med gældende ret. Storytel.dk forbeholder sig retten til at kunne ændre priser og vilkår. Ændrede priser og vilkår skal meddeles abonnenten via e-mail. Ændringer bliver gældende efterfølgende måned for abonnenter og straks for nytegnede abonnementer. Storytel.dk har ret til at kommunikere med abonnenter via post, telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Storytel.dk. Storytel.dk er ikke ansvarlig for eventuelle forstyrrelser på mobilnettet. Abonnenten kan lytte til lydbøger og læse e-bøger hos Storytel.dk hele døgnet, syv dage om ugen. Storytel.dk giver dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i lytningen eller læsningen hos Storytel.dk, har Storytel lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten. Storytel.dk har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af sitet. Storytel.dk har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

ABONNENTENS ANSVAR
Storytel.dk's tjeneste må alene benyttes af abonnenten til dennes eget private brug. Abonnenten må ikke kopiere, udlåne eller udleje indhold fra Storytel.dk. Abonnenten må ikke, hverken helt eller delvis, kopiere bøger eller andet fra Storytel.dk's tjeneste til eget eller andres brug. Abonnenten er ansvarlig for, at de oplysninger, som blev givet ved registreringen, er korrekte, samt at den opgivne e-mailadresse er korrekt og aktiv. Abonnenten har pligt til at ændre sine personlige oplysninger hos Storytel.dk, f.eks. ved oprettelse af ny e-mailadresse eller ved brug af nyt kreditkort. Alle personlige oplysninger kan ændres ved at logge ind på hjemmesiden og gå til Mine sider og herefter Min konto. Abonnenten må ikke anvende ord eller udtryk i eventuelle kommentarer eller anbefalinger af lydbøgerne, der kan virke diskriminerende, krænkende eller stødende, i forum, der kan knyttes til Storytel.dk. Abonnenten har ikke ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse vilkår uden Storytel.dk's skriftlige samtykke.

FORCE MAJEURE
Storytel.dk er uden ansvar for fejl og mangler, der beror på omstændigheder uden for Storytel.dk's kontrol og som Storytel.dk ikke kunne have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger Storytel.dk ikke kunne have undgået eller forhindret.

AFTALEBRUD
Storytel.dk har ret til at hæve aftalen med en abonnent med umiddelbar virkning, hvis der er grund til mistanke om, at en abonnent ikke opfylder denne aftales vilkår. En eventuel tvist mellem Storytel.dk og abonnenten skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed. Hvis parterne ikke kan enes, kan abonnenten indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet såfremt sagen opfylder betingelserne herfor. Enhver af parterne kan ligeledes indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, idet værneting i så tilfælde er aftalt til Københavns Byret.

København, november 2014
Storytel A/S